Pensier d’un pensiunà

coronavirus

al tempo del Coronavirus.

Bastava no una pensiun de famm                                 
Adess cul virus tenten de mazzamm
Mi pensi che quei sura i vutanta                             
G’han de sta atent e cercà de fala franca
Perché se l’ENTE el pensa de fam foeura
Cunt un virus ch’el ven dalla Cina                           
Che cume tuti i robb che ven de lì
Duren si e no tri o quatter dì
Per calà i spes e fa bèlla figura
L’ha sbaglià i cunt, num ghem la pell dura
Se po’ no pensà de risolv la finansa
E mazzà tuc quei sura i vutanta
Ghe una manera de risolv la questiun                         
L’è quela de aumentà i pensiun
Che poeu el corona el sistemum num

Digel ai to amis